Biến áp thứ tự không

  • Zero Sequence Transformer

    Biến áp thứ tự không

    Tổng quan Dòng máy biến áp này được làm bằng vật liệu nhựa nhiệt rắn, có tính chất điện, tính chất cơ học và đặc tính chống cháy tốt.Nó được sử dụng với các thiết bị hoặc tín hiệu bảo vệ rơ le khi hệ thống điện tạo ra dòng nối đất thứ tự bằng không.Nó cho phép các bộ phận của thiết bị chuyển động và thực hiện việc bảo vệ hoặc giám sát.