Giải pháp quản lý trả trước

Giải pháp quản lý trả trước

Tổng quat
Hệ thống Trả trước Holley được sử dụng để thu thập dữ liệu công tơ trả trước thông minh và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu bộ nhớ.Thông qua việc xử lý dữ liệu nhu cầu đồng hồ, dữ liệu năng lượng, dữ liệu tức thời và dữ liệu thanh toán, nó cung cấp phân tích dữ liệu và kết quả phân tích tổn thất đường dây hoặc báo cáo cho khách hàng.

Ai sẽ sử dụng Hệ thống này?
Khách hàng tiện ích
Người tiêu dùng thương mại & công nghiệp
Người tiêu dùng dân cư
Điểm bán hàng của tiện ích
Hệ thống văn phòng hỗ trợ như Hệ thống thanh toán, GIS, SCADA

Ưu điểm của sản phẩm
● Tiêu chuẩn
Bàn phím STS và hệ thống tuân thủ thẻ
Hỗ trợ nền tảng đa cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như ORACLE, SQL-Server, v.v.
Giao diện khả năng tương tác tuân theo tiêu chuẩn đa ngôn ngữ

● Đa chức năng
Giao dịch và bán hàng tự động mã thông báo tín dụng

● Quản lý
Quản lý an ninh
Quản lý biểu thuế, phí và lệ phí
Quản lý khách hàng bán hàng tự động
Quản lý tài sản đồng hồ đo
Truy vấn quản lý báo cáo do người dùng xác định
Hỗ trợ giao diện của bên thứ ba

● Tính linh hoạt
Hỗ trợ nhiều thiết bị đầu cuối bán hàng như ATM, CDU, Di động, POS, Ngân hàng điện tử, Thẻ cào, Ứng dụng, v.v.
Hỗ trợ đa kênh giao tiếp như GPRS, PSTN, SMS, Ethernet, WiFi, WiMAX, v.v.

● Bảo mật
Kiến trúc có thể mở rộng đầy đủ, có khả năng khối lượng giao dịch cao
Nâng cấp liền mạch từ hệ thống bán hàng tự động tiêu chuẩn lên hệ thống bán hàng thanh toán thông minh

● Độ tin cậy
Quản lý hệ thống thống nhất và chuyển đổi phục hồi sau thảm họa được hỗ trợ bởi trụ sở chính, quản lý hoạt động độc lập bởi văn phòng chi nhánh
Hỗ trợ cân bằng tải WEB và công nghệ cân bằng tải cơ sở dữ liệu

● Khả năng mở rộng
Quản lý ủy quyền truy cập đa cấp
Người dùng đã truy cập và có thể theo dõi giao dịch bán hàng tự động
Phân tích trường hợp bất thường, phân tích dữ liệu thanh toán, v.v.
Lớp cổng bảo mật (SSL)

Quy trình công việc điển hình
1.Khách hàng đến điểm bán điện
2. giao tiếp giữa điểm bán hàng và hệ thống trả trước
3.Bán điện mua hóa đơn tiền điện cho khách hàng
4. đồng hồ đầu vào TOKEN cho khách hàng theo hóa đơn mua hàng
5.Meter nhận TOKEN, nạp tiền thành công

Prepayment Solution

Đồng hồ trả trước