Ả Rập Saudi

Bối cảnh dự án:

Dự án Đồng hồ thông minh của Ả Rập Xê Út là dự án quan trọng do Ả Rập Xê Út thực hiện nhằm hiện thực hóa tầm nhìn 2030.Đây là một phần quan trọng trong việc xây dựng lưới điện thông minh và thành phố thông minh của Ả Rập Xê Út.Đây cũng là dự án đồng hồ thông minh quy mô đơn lớn nhất trên thế giới.

Thời gian dự án:Từ tháng 1/2020 đến nay (dự án vẫn đang thực hiện).

Mô tả dự án:

Dự án đồng hồ thông minh của Ả Rập Xê Út bao gồm 9 khu vực ở phía tây và phía nam của Ả Rập Xê Út, bao gồm hệ thống trạm chính, đồng hồ thông minh, bộ tập trung dữ liệu, v.v. Dự án được thực hiện bởi Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Điện lực Trung Quốc, một công ty con của Tổng công ty lưới điện nhà nước của Trung Quốc.Holley đã thắng thầu vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 và hoàn thành việc giao lô đồng hồ thông minh và bộ tập trung dữ liệu đầu tiên vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, Holley đã hợp tác với Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Điện lực Trung Quốc để hoàn thành việc bàn giao và lắp đặt 1,02 triệu công tơ thông minh và bộ tập trung dữ liệu.

thr

Sản phẩm dự án:

Đồng hồ thông minh ba pha bốn dây (Loại trực tiếp: DTSD545), Đồng hồ thông minh ba pha ba dây (Loại biến áp: DTSD545-CT), Đồng hồ thông minh ba pha ba dây (Loại biến áp: DTSD545-CTVT), Dữ liệu Bộ cô đặc (HSD22).

Số lượng bán hàng tích lũy:1,02 triệu công tơ và bộ tập trung dữ liệu thông minh.

Hình ảnh khách hàng: