Pakistan

Dự án Pakistan:

Holley bắt đầu cung cấp đồng hồ đo điện tại Pakistan từ năm 2012. Sản phẩm chính liên quan đến công tơ điện tử thông thường một pha và ba pha và công tơ thông minh một pha và ba pha.Trong những năm gần đây, Holley đã duy trì doanh số hàng năm từ 400.000-500.000 mét.Thị trường Pakistan rất nhạy cảm với giá sản phẩm.Vì lý do này, Holley đã phát triển một loạt các máy đo hiệu quả về chi phí được tùy chỉnh cho các nhu cầu đặc biệt của Pakistan.Đội ngũ Holley luôn hỗ trợ hết mình cho các nhu cầu khác nhau của Khách hàng.Trong tương lai, Holley sẽ tiếp tục làm tốt công việc duy trì thị trường Pakistan.

wef

Hình ảnh khách hàng:

Pakistan  (5)
Pakistan  (3)
Pakistan  (2)
Pakistan  (1)
Pakistan  (4)