Malaysia

Dự án Malaysia:

Malaysia bắt đầu triển khai đồng hồ thông minh trên toàn quốc từ năm 2017, hơn 8,5 triệu công tơ sẽ được thay thế bằng TENAGA NASIONAL BERHAD.Holley đã cung cấp cho TNB tổng số lượng là 850 nghìn đồng hồ thông minh.Các đồng hồ này sử dụng công nghệ RF (800K) / Cellular (45K) và giao tiếp với hệ thống AMI của bên thứ ba.

Hình ảnh khách hàng: