Hy Lạp

Dự án Hy Lạp:

Phạm vi dự án: Công tơ điện tử thông minh hạ thế với modem truyền thông 2G (Pha-I) và 3G (Pha-II).
Thời hạn dự án: 2016.4-2021.5
Mô tả dự án: Dự án bao gồm sản xuất và cung cấp công tơ thông minh một pha và ba pha với modem truyền thông 2G (Giai đoạn I) và 3G (Giai đoạn II) cho công ty tiện ích Hy Lạp - HEDNO.Sau khi hoàn thành dự án, ước tính khoảng 100.000 công tơ thông minh một pha và 140.000 công tơ thông minh ba pha với modem truyền thông 3G đã được cung cấp và lắp đặt thành công trên Smart Grid của Hy Lạp.Tất cả các máy đo đã được tích hợp vào ITF-EDV Froschl HES / MDMS của bên thứ 3 (của Đức).

Hình ảnh khách hàng: