Ghana

Dự án Ghana:

Đó là một dự án chìa khóa trao tay.Từ năm 2013 đến nay, Holley đã thực hiện các dự án tại Ghana với 3 giai đoạn, trong đó Holley đã cung cấp thành công hơn 210.000 chiếc đồng hồ trả trước thông minh model DDSY283SR, DTSY541 và DTSY541SR, hơn 110.000 chiếc thùng đồng hồ cũng như hệ thống AMI.Về các dự án của Ghana, Holley phụ trách tất cả việc lắp đặt, đào tạo và dịch vụ.

Hình ảnh khách hàng: