Chứng chỉ quốc tế

Chứng chỉ quốc tế

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● Chứng nhận phòng thí nghiệm ISO17025
● Hệ thống quản lý đo lường ISO10012
● Chứng nhận KEMA
● Chứng nhận UL
● Chứng nhận STS và tư cách thành viên
● Phê duyệt MID B + D
● Chứng minh DLMS / COSEM
● Liên minh PRIME
● Thành viên Liên minh G3
● Wi SUN Alliance
● CMMI Maturity Level 3
● Chứng nhận RoHS

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)