Lịch sử Holley

 • 1970.9.28: Công ty được thành lập
  Tiền thân của công ty là "Nhà máy sản xuất dụng cụ làm mưa và đồ tre Yuhang".
 • 1990-1999: Đổi mới, phát triển nhanh chóng
  Xây dựng 7 phòng thí nghiệm nghiên cứu, có hơn 200 nhân viên chuyên nghiệp
  Là đơn vị đầu tiên trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển cấp tỉnh
  Công nghệ đo năng lượng tuổi thọ cao dẫn đầu, chiếm khoảng 1/3 thị phần tại Trung Quốc
 • 2000-2008: Chuyển đổi công nghệ
  Từ nhà sản xuất đồng hồ đo năng lượng chuyển đổi thành nhà cung cấp toàn bộ dự án giải pháp
 • 2009-2015: phát triển thông minh và tích hợp
  Tích hợp đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ khí, đồng hồ nhiệt, v.v. đã phát triển hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến '
  Đã có hệ thống kiểm tra tự động đồng hồ thông minh quốc tế
 • 2015
  "Holley Metering Ltd."đổi tên thành "Holley Technology Ltd."
 • 2016 đến nay: Năng lượng và IoT, chuyển đổi chiến lược
  Bắt đầu 3 thay đổi lớn (IPD, CNTT, Sản xuất thông minh)
  Chuyển đổi tổng thể sang chiến lược sinh thái ngành năng lượng và IoT.